bekkens

Organisatieadviesbureau Van der Bel Consultancy is opgericht door Jan van der Bel als vervolg op zijn adviespraktijk bij onder meer de VNG, Ernst en Young en OBMP. Samen met zijn collega’s / partners en partner-organisaties worden opdrachten  uitgevoerd op het vlak van bestuur, organisatie, management en personeel. Het adviesbureau beschikt over specialisten op vele terreinen en stelt teams voor multidisciplinaire opdrachten samen.

Er is ervaring opgedaan met de uitvoering van opdrachten voor:

Honderden gemeenten, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, VNG, politie, brandweer, waterschappen, sociale werkvoorziening, provincies, rijksoverheid. Ziekenhuizen, zorgcentra, GGZ, thuiszorg, onderwijs (van universiteit /HBO tot basisonderwijs).

Adviesbureaus (o.a. organisatie, HRM), ICT, verzekeringssector, koepelorganisaties, accountancykantoren, woningcorporaties en bedrijven in de bouw, techniek, onderzoeks-en researchinstituten, verkeer- en vervoer en starters met een nieuwe onderneming.

Kenmerkend voor onze benadering is:

  • de inzet van veel ervaring en vakmanschap;
  • een praktische vertaling en resultaatgerichte aanpak, ook bij zeer complexe thema’s;
  • hart voor ons vak en persoonlijke betrokkenheid in de uitvoering;
  • permanente aandacht voor ontwikkeling en innovatie, mede op basis van de reacties bij de uitvoering van de opdrachten:

Voor veel thema’s zijn in de loop der jaren dan ook eigen concepten, benaderingen en tools ontwikkeld.

De integratie van benaderingen en synthese van diverse concepten staat daarbij voorop, bijvoorbeeld bij coaching, integriteitsbevordering, advisering vanuit zowel de personele als de organisatie invalshoek, onderzoek en interventie in veranderingsprocessen.

 

Top