piano

De opleidingen en trainingen kunnen in-company voor één of meerdere groepen worden samengesteld.
De opleidingen en trainingen kunnen ook op maat worden gesneden (selectie van onderwerpen, spreiding in de tijd) voor een individueel traject of een kleine groep. Onderdelen van verschillende opleidingen en trainingen kunnen worden gecombineerd. Vanuit veel praktijkervaring met deze opleidingen en trainingen zijn concepten en tools (door-)ontwikkeld en vertaald, waardoor deelnemers het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen.

Organisatie van het leidinggeven /nieuw timemanagement
Deze workshop van minimaal twee bijeenkomsten is een aanvulling op maat op de klassieke trainingen timemanagement; kennis daarvan is niet noodzakelijk.

In de eerste bijeenkomst is het doel de eigen taken in de huidige functie zo efficiënt mogelijk te organiseren in specifieke activiteiten (b.v. de diverse vormen van structureel intern overleg) met tijdsinvestering (op basis van normtijden).

Op basis van het kwantitatieve inzicht en overzicht per activiteit en totaal, wordt tussen de twee bijeenkomsten een toetsing uitgevoerd.

In de tweede bijeenkomst volgt eventuele bijstelling n.a.v. de toetsing en worden tips en tools gegeven voor een passende kwalitatieve invulling van de beschikbare tijd. Passend bij de positionering in de organisatie,  zoveel mogelijk rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en behandeling van (veel voorkomende) valkuilen. Na de tweede bijeenkomst volgt effectmeting.


Basis Leergang Starten met Leidinggeven
Gebaseerd op de oorspronkelijke training “starten met leidinggeven” en daarna steeds doorontwikkeld m.b.v. de inbreng van heel veel deelnemers.

Thema’s: persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit, integratie van taak- en mensgericht leidinggeven, gesprekstechnieken, diagnose van situaties, bijsturen van medewerkers en zelf feedback ontvangen, basics organisatiekunde, vergadertechniek, presenteren, evaluatiegesprekken voeren met medewerkers, groepsdynamiek, teamcoaching, rolinvulling naar collega-leidinggevenden en naar de eigen manager.


Leergang Management en Organisatie
Management- en coachingsvaardigheden, organisatiekunde en besluitvorming, veranderingsprocessen, personeelsmanagement, strategisch handelen, proces- en projectmanagement, organiseren van de leidinggevende taken, teamontwikkeling, integratie van taak- en mensgericht leidinggeven, integriteit / business ethics,

Masterclass Management
Voor ervaren managers in topfuncties, samen of individueel. De thema’s en de invulling daarvan worden na persoonlijke gesprekken geïnventariseerd. Daarna wordt een opzet  gemaakt met een kerndocent en gastdocenten en/of gastsprekers.

Leergang Organisatiekunde voor HRM adviseurs
Deze leergang sluit aan bij de behoefte om meer strategisch, vanuit de Personele- zowel als de Organisatie- invalshoek, te kunnen adviseren en een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van beleid.

De deelnemers leren P en O in de praktijk te integreren door ook vanuit de Organisatie- optiek te leren kijken, concepten toe te passen en bijbehorende vaardigheden te leren.


Persoonlijke effectiviteit
Naast of in plaats van individuele coaching is ook leren in een groep soms een goede aanvulling of een goed alternatief.

De doelstellingen van de deelnemers bepalen het programma en de inhoud van elke training. De cursusblokken zijn zo opgebouwd dat iedereen in de tussenliggende periode steeds een volgende stap kan maken.

Van doelen verkennen en vaststellen naar een andere aanpak en “droog oefenen”, oefenen in de praktijk en bijstellen, verankeren van de nieuwe benadering.

De docenten kunnen door hun ruime ervaring met deze trainingen en de diverse benaderingen vanuit hun vak, moeiteloos aansluiten aan en werken vanuit de doelstellingen van alle deelnemers.


Adviesvaardigheden, b.v. voor stafafdelingen
Deze trainingen worden voor diverse beroepsgroepen verzorgd, soms als update of aanvulling van eerder gevolgde trainingen.

Voor stafafdelingen is dit een blijvend punt van aandacht in een takenpakket dat uit meerdere onderdelen bestaat. Advisering is immers één van de taken naast: de uitvoering van centrale stafzaken, de bewaking van organisatie-brede spelregels namens de top van de organisatie en ontwikkelingen  vanuit het vakgebied introduceren in de organisatie.


Zicht op Procesmanagement
Biedt in circa één dag overzicht en inzicht in procesmanagement. Verschil tussen projecten en processen. Projecten als onderdeel van processen. Praktische toepassing van proces-instrumenten voor de besturing. Beheersingsvariabelen (uit projectmanagement) toepassen bij processen. Gradaties op b.v. de variabelen draagvlak en haalbaarheid. Valkuilen. Praktijkvoorbeelden.

Opleidingen organisatie-informatiestrategie /ICT
Diverse trajecten zijn mogelijk, zowel conferenties, workshops als trainingen en een leergang. B.v. op het vlak van organisatie-informatie strategie. Maar ook: communicatie en veranderingsprocessen voor ICT-ers, de route naar informatieprofessional 3.0 (leergang) en applicatie-, systeem- en gegevensbeheer. De opleidingen worden (mede) verzorgd door trainers en docenten, die werkzaam zijn in de ICT-sector.

Top